I et trommesett er splash-cymbaler blant de minste aksentcymbaler. Splash cymbaler og China cymbaler er de viktigste typene effekt-cymbaler. Den originale og tradisjonelle splashen, som mange av cymbal-typene i et trommesett, ble oppfunnet og navngitt av Gene Krupa i samarbeid med Avedis Zildjian Company.